Επικοινωνία

Αχλάδα (Ηράκλειο Κρήτης) 

Tel: +30.2810.824700

Fax +30.2810.261254

 e-mail: res@chctravelservices.com